Now showing items 1-5 of 5

 • Energetické využívání odpadů 

  Vala, Michal
  První část této práce shrnuje problémy vyplývající z nadměrné produkce odpadů a porovnává různé způsoby a technologie jeho zneškodnění. Druhá část práce se zaměřuje na jednu z těchto možností a to spalování odpadů s následným ...
 • Grafická uživatelská rozhraní pro mobilní zařízení 

  Vala, Michal
  Bakalářská práce se zabývá grafickými uživatelskými rozhraními mobilních zařízení. V první části shrnuje historii vývoje grafických rozhraní, mobilních zařízení a platforem. Navazuje popisem a srovnáním hlavních platforem ...
 • Podnikatelský záměr - založení pensionu 

  Vala, Michal
  Diplomová práce se zabývá zpracování podnikatelského záměru na přestavbu rodinného domu na penzion v mikroregionu Rožnovsko ve městě Zubří. Teoretická část obsahuje investiční rozhodování, podnikatelský záměr, metody ...
 • Testování technologie on-the-fly přístrojem LaserTRACER 

  Vala, Michal
  Diplomová práce popisuje realizaci a testování technologie on-the-fly pomocí samonaváděcího interferometru. Touto metodou je možné uskutečnit měření s větším množstvím měřených bodů a snížení času kalibrace obráběcího ...
 • Založení víceúčelové haly pro sportovní kynologii 

  Vala, Michal
  Hlavním tématem této bakalářské práce je zpracování návrhu podnikatelského záměru na založení a vybudování víceúčelové haly pro psí sporty. Práce se zabývá teoretickým obsahem podnikatelského plánu a pokračuje možnostmi, ...