Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza metod ocenění výrobního areálu 

  Cikánek, Ondřej
  Diplomová práce „Analýza metod ocenění výrobního areálu“ se zabývá, jak vypovídá název, analýzou metod ocenění výrobního areálu. Výrobní areál bude oceněn podle platných oceňovacích předpisů a následně také cenou obvyklou. ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití pozemku v městské části Zlín-Jižní Svahy 

  Šimoníková, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá tématem analýzy nejvyššího a nejlepšího využití (zkráceně HABU). V rámci teoretického zkoumání je tato metoda popsána, a definuje postup řešení pomocí 4 základních kroků, jimiž jsou zkoušky ...
 • Oceňování nemovitostí pro účely restitucí 

  Sadílek, Augustin; Vala, Vlastimil (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Autoři se v článku s využitím vlastních praktických zkušeností zabývají problematikou znaleckých posudků (jejich určitými specifiky, úskalími a problémy) při oceňování nemovitostí (pozemků) pro účely restitucí podle zákona ...
 • Oceňování nemovitostí pro účely restitucí po nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 4139/16 ze dne 18. července 2017 

  Sadílek, Augustin; Vala, Vlastimil; Hakl, Filip (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Autoři se v článku zabývají problémy, které do oblasti oceňování nemovitostí (pozemků) pro účely restitucí podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě), ve ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků 

  Šardická, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem územního plánování na cenu pozemků v obcích Hovorany a Čejč. Pozemky jsou oceněny cenou obvyklou a také pomocí oceňovacího předpisu. Oba pozemky jsou oceněny jako zemědělské, určené k ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v Brně, katastrální území Starý Lískovec 

  Fuchs, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem výstavby rezidenčních nemovitostí v Brně, území Starý Lískovec, která byla původně obcí, ale stala se městskou částí. Práce mapuje typy výstavby v jednotlivých časových obdobích ...
 • Způsoby ocenění v Austrálii 

  Macko, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá oceňovaním nehnuteľností v Austrálii. Úvodna časť sa venuje definovaniu používaných pojmov v práci, pre jej lepšie pochopenie. Ďalej rozoberá vývoj teórie oceňovania a jej súvis s ekonomickými ...