Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza metod ocenění výrobního areálu 

  Cikánek, Ondřej
  Diplomová práce „Analýza metod ocenění výrobního areálu“ se zabývá, jak vypovídá název, analýzou metod ocenění výrobního areálu. Výrobní areál bude oceněn podle platných oceňovacích předpisů a následně také cenou obvyklou. ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití pozemku v městské části Zlín-Jižní Svahy 

  Šimoníková, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá tématem analýzy nejvyššího a nejlepšího využití (zkráceně HABU). V rámci teoretického zkoumání je tato metoda popsána, a definuje postup řešení pomocí 4 základních kroků, jimiž jsou zkoušky ...
 • Aplikace vybraných způsobů ocenění na atypický rodinný dům 

  Balážová, Veronika
  Diplomová práca sa zaoberá odhadom hodnoty rodinného domu v lokalite Slezská Ostrava. V prvej časti sa práca zameriava na definície pojmov, úzko späté s problematikou oceňovania a so spôsobmi oceňovania, ktoré sú aplikované ...
 • Oceňování lesních majetků 

  Vala, Vlastimil; Březina, David; Sadílek, Augustin; Hakl, Filip (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Při oceňování lesních majetků se tak jako při oceňování jiných majetků určuje cena zjištěná, obvyklá cena a tržní hodnota v závislosti na účelu ocenění. Les jako majetek je však považován za majetek se specifickými sociálními, ...
 • Oceňování nemovitostí pro účely restitucí 

  Sadílek, Augustin; Vala, Vlastimil (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Autoři se v článku s využitím vlastních praktických zkušeností zabývají problematikou znaleckých posudků (jejich určitými specifiky, úskalími a problémy) při oceňování nemovitostí (pozemků) pro účely restitucí podle zákona ...
 • Oceňování nemovitostí pro účely restitucí po nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 4139/16 ze dne 18. července 2017 

  Sadílek, Augustin; Vala, Vlastimil; Hakl, Filip (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Autoři se v článku zabývají problémy, které do oblasti oceňování nemovitostí (pozemků) pro účely restitucí podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě), ve ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků 

  Šardická, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem územního plánování na cenu pozemků v obcích Hovorany a Čejč. Pozemky jsou oceněny cenou obvyklou a také pomocí oceňovacího předpisu. Oba pozemky jsou oceněny jako zemědělské, určené k ...
 • Vývoj metod oceňování lesa v podmínkách ČR 

  Absolonová, Jana
  Cílem této práce bylo definovat problematiku určování zjištěné a obvyklé ceny lesa v podmínkách České republiky. V práci je popsán vývoj metod určování ceny lesa v historii od roku 1897. Dále se práce zabývá současným ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v Brně, katastrální území Starý Lískovec 

  Fuchs, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem výstavby rezidenčních nemovitostí v Brně, území Starý Lískovec, která byla původně obcí, ale stala se městskou částí. Práce mapuje typy výstavby v jednotlivých časových obdobích ...
 • Způsoby ocenění v Austrálii 

  Macko, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá oceňovaním nehnuteľností v Austrálii. Úvodna časť sa venuje definovaniu používaných pojmov v práci, pre jej lepšie pochopenie. Ďalej rozoberá vývoj teórie oceňovania a jej súvis s ekonomickými ...