Now showing items 1-20 of 62

 • Analyzátor sběrnice s hradlovým polem Spartan 3 

  Galia, Jan
  Předkládaná práce popisuje návrh a realizaci analyzátoru sběrnic. Tento analyzátor je naprogramován v hradlovém poli rodiny Spartan-3AN XC3S50AN. Návrh obsahuje paralelní paměť SRAM a grafický LCD displej. Výstup dat je ...
 • Analýza chování realtime Linux OS pro moduly ARM 

  Krajíček, Peter
  Práce rozebírá příčiny vzniku zpoždění při použití operačního systému GNU/Linux. Popisuje několik zvolených typů analýzy, které pak implementujeme pomocí programovacího jazyka C. Samotné měření je realizováno na kitu s ...
 • Aplikace senzorů pracujících v oblasti milimetrových vln v zabezpečovací technice 

  Petržela, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možným využitím senzorů od společnosti Texas Instruments v zabezpečovací technice, především pro zabezpečení perimetru. Obsahuje přehled principů radarové technologie a popis principu radarů ...
 • Datový koncentrátor ve VHDL 

  Řeháček, Tomáš
  V textu bakalářské práce jsou shrnuty základy jazyka VHDL, popsáno vývojové prostředí ISE Webpack. Dále je popsán způsob komunikace a vlastnosti sériové linky. A také vlastnosti standardu Ethernet a způsob komunikace přes ...
 • Digitální snímání obrazu a jeho přenos pomocí sítě FlexRay 

  Bažant, Ladislav
  Cílem této práce je vytvořit ukázku aplikace přenosu digitálního obrazu přes sběrnici FlexRay. Přenášený obraz se bude zobrazovat na VGA monitoru pomocí hradlového pole. Součástí práce je návrh desky plošných spojů. Na ...
 • Domovní alarm 

  Friml, Lubomír
  Práce se zabývá návrhem a realizací elektronického zabezpečovacího systému (EZS) pro rodinný dům. EZS vyhodnocuje signály z radarových čidel pohybu, umožňuje též připojení jiných druhů pohybových senzorů, magnetických ...
 • Domovní alarm 

  Friml, Lubomír
  Práce se zabývá návrhem a realizací elektronického zabezpečovacího systému (EZS) pro rodinný dům. EZS vyhodnocuje signály z radarových čidel pohybu, umožňuje též připojení jiných druhů pohybových senzorů, magnetických ...
 • FPGA modul pro řízení BLDC motorů 

  Makówka, David
  Práce se zabývá možnostmi řízení BLDC motorů za využití FPGA čipů a také návrhem měniče pro kompletní realizaci. Pro řízení BLDC motoru byla implementována šestikroková komutace, pro budoucí usnadnění implementace vektorového ...
 • Generátor tvarovaného průběhu 

  Španihel, Pavol
  Táto práca sa zaoberá návrhom generátora tvarovaného priebehu s použitím integrovaného obvodu MAX 038. Generátor je schopný generovať obdĺžnikový, pílový a sínusový priebeh vo frekvenčnom rozsahu 10 Hz až 4 MHz s možnosťou ...
 • Implementace algoritmu SHA-3 do FPGA 

  Ohnút, Petr
  Bakalářské práce je zaměřena na popis algoritmu SHA3, technologie FPGA a možností implementovat algoritmus SHA3 do FPGA. Dále se zabýváme vlastním návrhem a implementací v jazyce Python a VHDL.
 • Implementace audio ekvalizéru v hradlovém poli FPGA 

  Otisk, Libor
  Bakalářská práce seznamuje se základními typy audio ekvalizérů. Popisuje návrh číslicových filtrů pro grafický ekvalizér, správnou volbu struktury, rozložení a tvar číslicových filtrů. Také popisuje realizaci grafického ...
 • Implementace grafické knihovny AGG na procesor OMAP 

  Pavlinec, Jan
  Tato práce se zabývá popisem implementace grafické knihovny AGG na procesor OMAP. Představuje jednotlivé technologie procesoru a jejich možné využití v grafické knihovně. Součástí je také přehled použitých nástrojů a popis ...
 • Implementace jednoduchého web serveru do mikrokontroléru ColdFire MCF 52233 

  Kotík, David
  Cílem této semestrální práce s názvem: Implementace jednoduchého webového serveru do mikrokontroléru ColdFire MCF 52233, je seznámení se samotnými mikrokontroléry řady MFC 5223x, prostudování protokolu HTTP 1.1, seznámení ...
 • Implementace logického analyzátoru do FPGA 

  Kořínek, Milan
  Bakalářská práce se zabývá implementací jednoduchého logického analyzátoru postaveného na vývojovém kitu Spartan-3E Starter Kit. Byla vyvinuta měřicí deska elektroniky s šestnácti měřícími kanály a s pěti výstupy. Výstupy ...
 • Implementace platformy počítače Z80 do FPGA 

  Novotný, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá implementací jádra Z80 do pole FPGA. V práci jsou diskutovány možnosti jádra jako mikrokontroléru nebo počítače ZX Spectrum. Je zde popsán navrhnutý řídící systém, který umožňuje měnit obsah ...
 • Implementace protokolu EtherCAT pro procesor ARM 

  Prítel, Pavol
  Cieľom tejto práce je zoznámenie sa s protokolom EtherCAT a jeho následná implementácia na mikroprocesore ARM 437x od Texas Instruments. Primárne je práca zameraná na implementáciu slave zariadenia a vytvorenie aplikácie ...
 • Implementace protokolu EtherCAT pro SoC 

  Procháska, František
  Tato práce řeší implementaci EtherCAT master pro vývojovou desku Zybo s SoC typu Zynq-7000 s použitím FPGA logiky.
 • Implementace RTOS do mikrokontrolérů STM32 s jádrem ARM Cortex-M4F 

  Gothard, Adolf
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem a implementací dvou volně šiřitelných operačních systémů reálného času do výkonného 32-bitového mikrokontroléru s jádrem ARM Cortex-M4F. Nejprve je v krátkosti obecně popsána architektura ...
 • Inovace laboratorních úloh v BLOS 

  Urban, Jakub
  Tato práce se zabývá inovací úloh bakalářského předmětu Logické obvody a systémy. Byly navrženy a odladěny celkem tři úlohy v~ jazyce VHDL pro vývojový kit Digilent Nexys 3 a periferie Pmod, k~němu připojených. První úloha ...
 • Inteligentní kamera 

  Gogol, František
  Inteligentní kamerou se rozumí kamera doplněná o řídicí, vyhodnocovací popřípadě komunikační a zobrazovací jednotku, nejčastěji tvořenou jako embedded systém. Data získaná kamerou se ihned požadovaným způsobem zpracují a ...