Now showing items 1-14 of 14

 • Bytový dům Bílá hora - hrubá spodní stavba 

  Michalčíková, Lucie
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby bytového domu na Bílé hoře. Součástí této práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis zvolených prací, kontrolní a ...
 • Bytový dům Hlaváčkova – stavebně technologický projekt 

  Herben, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu Hlaváčkova. Práce je zaměřena především na etapu hrubé stavby. Součástí práce je technická zpráva zařízení staveniště, širší dopravní vztahy, návrh ...
 • Kampus MU Brno (zelená etapa) - stavebně technologický projekt 

  Honzík, Roman
  Předmětem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu pro hlavní technologické etapy stavby Univerzitní kampus Bohunice (zelená etapa). Jedná se o stavbu složenou z devíti pavilonů, které jsou mezi ...
 • Návštěvnické centrum Mikulčice - stavebně technologický projekt 

  Krasnovský, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt návštěvnického centra v Mikulčicích. Tato práce obsahuje technickou zprávu, projekt zařízení staveniště s technickou zprávou, časový a finanční plán objektu, ...
 • Nemocnice Teplice, pavilon operačních sálů – stavebně technologický projekt 

  Kratěna, Dominik
  Předmětem této diplomové práce je stavebně-technologické řešení projektu nového pavilonu, který se nachází v areálu nemocnice Teplice. Jedná se o dvoupodlažní železobetonový monolitický skelet. Práce obsahuje technickou ...
 • Polyfunkční dům Prudký - stavebně technologický projekt 

  Kaláb, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je stavebně - technologické řešení hrubé stavby polyfunkčního domu na nároží ulic Bánskobystrická a Medlánecká v Brně Řečkovicích. V diplomové práci se budu zabývat návrhem pracovního postupu ...
 • Přístavba výrobní haly - stavebně technologický projekt 

  Sedlák, Petr
  Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt pro výstavbu výrobní haly Rieder beton v Jihlavě. Zahrnuje technickou zprávu objektu, časový plán stavby, zprávu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, ...
 • Realizace zastřešení bytového domu L - Zahrada II v Hostivicích 

  Vožeh, Jan
  Práce obsahuje řešení technologické etapy zastřešení objektu. Obsahuje dva technologické pracovní postupy realizace zastřešení, rozpočet, časový plán, bilance zdrojů a návrh strojní sestavy.
 • Rodinný dům 

  Fišarová, Jana
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatně stojícího rodinného domu nedaleko Prahy v obci Všestary. Objekt je určen pro pětičlennou rodinu. Rodinný dům je rozdělen na tři patra, podzemní a dvě nadzemní ...
 • Skladová hala v Šakvicích - stavebně technologický projekt 

  Knotek, Vít
  Stěžejním cílem této diplomové práce je efektivní návrh a srozumitelné popsání montáže železobetonového skeletu skladové haly v Šakvicích. Pro přípravu tohoto investorského záměru je v několika kapitolách řešeno zásobování ...
 • Stavebně technologické řešení obvodového pláště přístavby firmy GUVEX v Lanškrouně 

  Strnadová, Lenka
  Tato bakalářská práce pojednává o technologickém řešení obvodového pláště přístavby administrativního charakteru a skladových prostor. Jedná se konkrétně o opláštění s použitím lehkého obvodového pláště. Práce obsahuje ...
 • Stavební úprava a přístavba objektu školy Dambořice – hrubá spodní stavba 

  Sovová, Romana
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby stavební úpravy a přístavby objektu školy v Dambořicích. Přístavba se skládá ze školy a tělocvičny. Součástí této práce je technická zpráva ...
 • Výstavba výrobní haly Lavimont - stavebně technologický projekt 

  Máčal, Filip
  Cílem této diplomové práce je stavebně technologický projekt zhotovení Výrobní haly Lavimont v Brně v Tuřanech. Práce se zabývá řešením mimostaveništní dopravy, zásobováním, návrhem hlavních stavebních strojů a mechanismů, ...
 • Výšková budova AZ Tower - stavebně technologický projekt 

  Hrubá, Denisa
  Cílem této diplomové práce je řešení vybrané části stavebně technologického projektu výškové budovy AZ Tower. Hlavní náplní se stala realizace nosných částí hrubé vrchní stavby. Podrobněji zpracovává nejoptimálnější návrh ...