Now showing items 1-20 of 21

 • Bytový dům Bílá hora - hrubá spodní stavba 

  Michalčíková, Lucie
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby bytového domu na Bílé hoře. Součástí této práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis zvolených prací, kontrolní a ...
 • Bytový dům Hlaváčkova – stavebně technologický projekt 

  Herben, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu Hlaváčkova. Práce je zaměřena především na etapu hrubé stavby. Součástí práce je technická zpráva zařízení staveniště, širší dopravní vztahy, návrh ...
 • Kampus MU Brno (zelená etapa) - stavebně technologický projekt 

  Honzík, Roman
  Předmětem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu pro hlavní technologické etapy stavby Univerzitní kampus Bohunice (zelená etapa). Jedná se o stavbu složenou z devíti pavilonů, které jsou mezi ...
 • Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebně technologický projekt 

  Němec, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavebně technologický projekt hrubé stavby Laboratorního centra UTB ve Zlíně. Součástí práce jsou technické zprávy, technologický předpis, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní ...
 • Nemocnice Teplice, pavilon operačních sálů – stavebně technologický projekt 

  Kratěna, Dominik
  Předmětem této diplomové práce je stavebně-technologické řešení projektu nového pavilonu, který se nachází v areálu nemocnice Teplice. Jedná se o dvoupodlažní železobetonový monolitický skelet. Práce obsahuje technickou ...
 • Polyfunkční dům Prudký - stavebně technologický projekt 

  Kaláb, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je stavebně - technologické řešení hrubé stavby polyfunkčního domu na nároží ulic Bánskobystrická a Medlánecká v Brně Řečkovicích. V diplomové práci se budu zabývat návrhem pracovního postupu ...
 • Přístavba Sportovního klubu Petrov - hrubá stavba 

  Hřiba, Jiří
  Obsahem bakalářské práce „PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍHO KLUBU PETROV“ je stavebně-technologické řešení hrubé stavby. V práci jsou popsány jednotlivé technologické etapy, harmonogram, rozpočet, návrh strojní sestavy, zařízení ...
 • Přístavba víceúčelového domu v Mělníku, práce vnitřní a dokončovací 

  Sládek, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je technologie provádění podlah v objektu přístavby víceúčelového domu v Mělníku. Tato práce obsahuje technologický předpis, který je zaměřený na technologickou etapu podlahy, časové plánování, ...
 • Přístavba výrobní haly - stavebně technologický projekt 

  Sedlák, Petr
  Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt pro výstavbu výrobní haly Rieder beton v Jihlavě. Zahrnuje technickou zprávu objektu, časový plán stavby, zprávu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, ...
 • Realizace zastřešení bytového domu L - Zahrada II v Hostivicích 

  Vožeh, Jan
  Práce obsahuje řešení technologické etapy zastřešení objektu. Obsahuje dva technologické pracovní postupy realizace zastřešení, rozpočet, časový plán, bilance zdrojů a návrh strojní sestavy.
 • Rodinný dům 

  Fišarová, Jana
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatně stojícího rodinného domu nedaleko Prahy v obci Všestary. Objekt je určen pro pětičlennou rodinu. Rodinný dům je rozdělen na tři patra, podzemní a dvě nadzemní ...
 • Rodinný dům v Mikulově - hrubá spodní stavba 

  Platzerová, Veronika
  Cílem této práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby rodinného domu v Mikulově. Rodinný dům je řešen jako novostavba na nezastavěné parcele. Součástí práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologický ...
 • Stavebně technnologická etapa realizace obvodového pláště budovy 

  Rábek, Michal
  Práce se zaobíra stavebně technologickým předpisem pro etapu realizace obvodového pláště haly v meste Šaľa s ocelovým skeletem. Zvolený systém obvodového pláště se skláda ze sendvičových panelů KINGSPAN a příslušenství.
 • Stavebně technologická studie Envi centra 

  Doruška, Jan
  Bakalářská práce obsahuje vybrané části stavebně technologické studie pro objekt vzdělávacího ENVI centra ve Vysoké Poli. Ze zpracovávané dokumentace se jedná především o technologickou studii realizace hlavních technologických ...
 • Stavebně technologická studie výstavby rodinného domu v Brně - Černovicích 

  Čurda, Martin
  Předmětem bakalářské práce je stavebně technologická studie výstavby rodinného domu v Brně - Černovicích. Studie řeší realizaci hlavních technologických etap v průběhu výstavby. Speciální část je věnována v technologickém ...
 • Stavebně technologické řešení nosného systému budovy pro fitness, rehabilitaci a ubytování ve Štítech 

  Revús, Adam
  Bakalářská práce se zabývá problematikou rozhodujících nosných konstrukcí budovy pro fitness, rehabilitaci a ubytování ve Štítech. Práce má za cíl najít stavebně - technologické optimum při provádění hlavní stavební výroby. ...
 • Stavebně technologické řešení obvodového pláště přístavby firmy GUVEX v Lanškrouně 

  Strnadová, Lenka
  Tato bakalářská práce pojednává o technologickém řešení obvodového pláště přístavby administrativního charakteru a skladových prostor. Jedná se konkrétně o opláštění s použitím lehkého obvodového pláště. Práce obsahuje ...
 • Stavební úprava a přístavba objektu školy Dambořice – hrubá spodní stavba 

  Sovová, Romana
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby stavební úpravy a přístavby objektu školy v Dambořicích. Přístavba se skládá ze školy a tělocvičny. Součástí této práce je technická zpráva ...
 • Víceúčelový objekt v Brně - hrubá vrchní stavba 

  Karabcová, Eva
  Obsahem této práce je realizace technologické etapy hrubé vrchní stavby víceúčelového objektu v Brně. Budova má převážně sloužit pro administrativní účely. Práce v sobě zahrnuje stavebně technologickou zprávu, technickou ...
 • Výstavba výrobní haly Lavimont - stavebně technologický projekt 

  Máčal, Filip
  Cílem této diplomové práce je stavebně technologický projekt zhotovení Výrobní haly Lavimont v Brně v Tuřanech. Práce se zabývá řešením mimostaveništní dopravy, zásobováním, návrhem hlavních stavebních strojů a mechanismů, ...