Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv chemického složení oceli na strukturu a vlastnosti korozivzdorných ocelí 

    Valenta, Pavel
    Tato diplomová práce je zaměřená na vysokolegované austenitické a austeniticko-feritické (duplexní) oceli. Teoretická část práce zahrnuje rozdělení vysokolegovaných ocelí a základní seznámení s touto problematikou. V ...
  • Výroba masivních ocelových odlitků 

    Valenta, Pavel
    Cílem bakalářské práce je rešerše na téma výroba masivních ocelových odlitků. Práce obsahuje shrnutí výrobního procesu masivních odlitků a její specifikace. Dané velkými rozměry, vysokou váhou a dlouho dobou tuhnutí odlitku.