Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace konstrukce saní CNC horizontálních vyvrtávacích strojů 

    Valenta, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá návrhy řešení zvýšení tuhosti saní u CNC horizontálního vyvrtávacího stoje s cílem optimalizovat konstrukci saní. Zvolený problém byl vyřešen pomocí citlivostní analýzy s využitím plánováním ...
  • Zhodnocení hospodaření městské části Brno-střed 

    Valenta, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá hospodařením městské části Brno-střed. První část je zaměřena teoretickým fungování samosprávy, popis městské části, financováním od státu do rozpočtu obce. Druhá část je analytická a vyhodnocuje ...