Now showing items 1-4 of 4

 • Napjatostní a pevnostní analýza ramene kliky nekruhového průřezu u jízdního kola 

  Valenta, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o analytickém řešení krutu u tyče s obdélníkovým profilem. Řešení je podloženo Prandtlovým popisem krutu tyče obecného průřezu. V celkové napjatosti v klice se uvažuje smykové napětí od ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Valenta, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem bankovní společnosti a jejím hlavním cílem je návrh nového komunikačního mixu, vycházejícího z provedených analýz. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska, ze ...
 • Optimalizace konstrukce saní CNC horizontálních vyvrtávacích strojů 

  Valenta, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhy řešení zvýšení tuhosti saní u CNC horizontálního vyvrtávacího stoje s cílem optimalizovat konstrukci saní. Zvolený problém byl vyřešen pomocí citlivostní analýzy s využitím plánováním ...
 • Zhodnocení hospodaření městské části Brno-střed 

  Valenta, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením městské části Brno-střed. První část je zaměřena teoretickým fungování samosprávy, popis městské části, financováním od státu do rozpočtu obce. Druhá část je analytická a vyhodnocuje ...