Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Valentová, Marta
    Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu realizace podnikatelského záměru pro rozvoj malé firmy. Tato práce se skládá ze tří hlavních částí. Teoretická část obsahuje definice pojmů tvořící strukturu podnikatelského ...
  • Podnikatelský záměr 

    Valentová, Marta
    Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje podniku BRISK. Praktická část obsahuje analýzu současného stavu firmy (analýzu tržeb a konkurence, SWOT analýzu). Následně je vypracován návrh na nákup vybavení ...