Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza cévní pulzace v retinálních video sekvencích 

    Valentová, Vanessa
    Glaukóm je treťou najčastejšou príčinou slepoty na svete. Existuje niekoľko typov glaukómu, čo sťažuje včasnú diagnózu tohoto ochorenia. Jednou z možných metód včasnej diagnostiky môže byť analýza pulzácie retinálnych ciev. ...
  • Monitorování EKG signálu v reálném čase 

    Valentová, Vanessa
    Kľúčovým prvkom pri analyzovaní EKG signálu je detekcia QRS komplexov. QRS komplexy sú najvýraznejšia zložka signálu. V tejto práci je zahrnutý stručný prehľad metód detekcie QRS komplexov v reálnom čase. Na základe rešerše ...