Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh systému inteligentního řízení domácnosti 

    Valičková, Monika
    Tato bakalářská práce se zabývá výběrem a návrhem systému inteligentního řízení domácnosti pro nově vznikající nástavbu bytového domu v Brně. Vychází z analýzy architektonického návrhu bytové jednotky a požadavků investora. ...
  • Řízení bezpečnosti inteligentní domácnosti 

    Valičková, Monika
    Tato diplomová práce se zaměřuje na zvýšení zabezpečení inteligentního systému řízení domácnosti z hlediska informační, síťové a fyzické bezpečnosti. Vychází z analýzy rizik stávajícího zabezpečení a konzultací s majitelem ...