Now showing items 1-10 of 10

 • Kotelna bytového domu 

  Lampa, Jan
  Úvod teoretické části se zabývá problematikou kondenzačních kotlů. Je zde uveden popis jednotlivých části kotlů, způsobu spalování plynu, množství spalovacího vzduchu a celkově kondenzační provoz plynových kotlů. Další ...
 • Vytápění historického objektu alternativními palivy 

  Lampa, Jan
  Úvod teoretické části se zabývá problematikou paliv. Jsou zde uvedeny základní typy paliv, jejich vlastnosti a výhřevnosti. V další části je uveden přehled typů kotlů podle paliva. Je zde rozebrán proces spalování v ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Pyszczyková, Anna
  Úvod teoretické části se zabývá zdroji tepla od minulosti po současnost. Je zde uveden popis jednotlivých zdrojů, využití, výhody a nevýhody. Výpočtová část obsahuje ukázkový příklad návrhu systému vytápění novostavby ...
 • Vytápění nadstavby bytového domu 

  Byrtus, Miroslav
  Teoretická část se zabývá tepelnou pohodou prostředí a nároky na otopná tělesa. Dále popisuje druhy otopných těles, jejich dělení a základní způsoby zapojení v systému ústředního vytápění. Výpočtová a projektová část řeší ...
 • Vytápění objektu hotelového typu plynovým médiem a alternativním zdrojem 

  Byrtus, Miroslav
  Návrh vytápění objektu hotelového typu. První část popisuje analýzu a podrobnější popis zdrojů tepla navržených ve třetí části, což jsou plynové kondenzační kotle, krb a krbová kamna. V druhé části najdeme dvě varianty ...
 • Vytápění objektu podnikatelského inkubátoru 

  Slovenčíková, Iveta
  Jedná se o zateplený čtyřpodlažní objekt bez suterénu, vytápěn především deskovými radiátory s lokálním zdrojem tepla.
 • Vytápění staveb. objektu zdroji na různé druhy paliv s vyhodnocením ekonomické výhodnosti 

  Dvořák, Václav
  Tato práce se zabývá tématem „Vytápění stavebního objektu zdroji na různé druhy paliv s vyhodnocením ekonomické výhodnosti“. Na toto téma je zpracována teoretická část, následně je téma aplikováno na zadané budově. Projekt ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Kinc, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací a plynovodních instalací. Teoretická část obsahuje informace o dimenzování vnitřního vodovodu. Výpočtová část a projekt obsahuje návrh splaškové a dešťové ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě s administrativními prostory 

  Šťastný, Radek
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi. V teoretické části se zabývá trubními materiály a její historií. Výpočtová část práce obsahuje návrh vnitřního vodovodu, kanalizace, plynovodu a ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v průmyslové hale 

  Maslík, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá zdravotno - technickými a plynovodnými inštaláciami v priemyselnej hale. Objekt je situovaný v meste Frýdek Místek. Teoretická časť porovnáva platné technické pravidlá pre plyn na Slovensku a v ...