Now showing items 1-1 of 1

  • Korečkový elevátor pro dopravu obilí 

    Valouch, Radek
    Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem korečkového elevátoru pro dopravu obilí dle zadaných parametrů. V první kapitole je krátkou rešerší uvedena koncepce navrženého řešení. Další kapitoly jsou zaměřeny na funkční ...