Now showing items 1-1 of 1

  • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

    Nekulová, Iveta
    Diplomová práce se zabývá hodnocením bezpečnostních firem pro společnost ZETOR TRACTORS a.s. pomocí modelů fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Rozhodovací modely jsou ...