Now showing items 1-2 of 2

  • Ambulantní monitor srdečního rytmu 

    Vaníček, Aleš
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a praktickou realizací prototypu mobilního, bateriově napájeného zařízení, jež je podle zadání schopno periodicky zaznamenávat elektrokardiogram a fotopletysmogram, případně krevní ...
  • Čtečka RFID čipů s AVR mikrokontrolerem 

    Vaníček, Aleš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací jednoduchého modulu čtečky RFID čipů. V první části se práce zaměřuje na teorii RFID systému, kde se snaží nastínit základní principy automatické identifikace ...