Now showing items 1-2 of 2

  • Číslicově řízený vysokofrekvenční fázovací článek 

    Vaníček, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací číslicově řízeného vysokofrekvenčního fázovacího článku. Práce obsahuje jak samotných návrh zapojení, tak i desky plošných spojů pro vytvoření příslušného zařízení. ...
  • Měření relativní variance optické intenzity 

    Vaníček, Jakub
    Cílem mé diplomové práce je měření relativní variance optické intenzity. Nejdříve jsem nastudoval Kolmogorův kaskádní model vzdušných vírů a relativní varianci optické intenzity. Kromě toho jsem se zabýval turbulentními ...