Now showing items 1-2 of 2

  • Dokumentace skutečného stavu a rekonstrukce úpravny vody obce Kateřinice 

    Vaníček, Petr
    Cílem této práce je posouzení technického stavu objektu úpravny vody v Kateřinicích a návrh na odstranění závad zjištěných z přiložené fotodokumentace úpravny vody. Součástí práce je provedení výpočtů a variantní řešení ...
  • Návrh vodovodu městyse Doubravník 

    Vaníček, Petr
    Cílem této práce je zpracování studie technického řešení rozšíření vodovodu do vybrané části spotřebiště. Součástí studie je situační návrh konkrétní trasy vodovodu v části obce Doubravník, řešení uložení vodovodu v příčném ...