Now showing items 1-9 of 9

 • Acheson, Silicon Carbide, and the Electric Arc 

  Vanýsek, Petr (The Electrochemical Society, 2017-03-15)
  This historical article looks at the technological discovery of Edward Goodrich Acheson of silicon carbide as one of the number of technological discoveries of the end of 19th century based on the use of electricity and ...
 • Availability of Suitable Raw Materials Determining the Prospect for Energy Storage Systems Based on Redox Flow Batteries 

  Vanýsek, Petr; Novák, Vítězslav (Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (FBERG), Technical University of Kosice, 2018-04-30)
  Successful large-scale deployment and manufacturing of newly designed products depends on the availability of raw materials and therefore even fundamental research on electrochemical energy sources cannot ignore the need ...
 • Charakterizace vlastností perovskitových fotovoltaických článků 

  Salaukou, Aleh
  Táto práce se věnuje problematice fotovoltaických článků na bází perovskitu. V teoretické časti jsou popsány základní vlastnosti struktury perovskitu, jeho složení a použití v solárních článcích. Kromě toho se daná práce ...
 • An In Vitro Corrosion Study of Open Cell Iron Structures with PEG Coating for Bone Replacement Applications 

  Haverová, Lucia; Orinaková, Renáta; Oriňak, Andrej; Gorejová, Radka; Baláž, Matej; Vanýsek, Petr; Kupková, Miriam; Hrubovčáková, Monika; Mudroň, Pavol; Radoňák, Jozef; Orságová Králová, Zuzana; Morovská Turoňová, Andrea (MDPI, 2018-06-28)
  Iron-based substrates with polyethylene glycol coating were prepared as possible materials for biodegradable orthopedic implants. Biodegradable materials that provide mechanical support of the diseased tissue at the time ...
 • Modifikace materiálů pro kladné elektrody lithno-iontových akumulátorů 

  Kazda, Tomáš
  Tato dizertační práce je věnována studiu vlastností katodových materiálů pro lithno-iontové akumulátory. V teoretické části práce je uveden přehled katodových materiálů a stručný úvod do rozsáhlé problematiky lithono-iontových ...
 • Photoelectric Properties of Solar Cells Based on Perovskites 

  Novák, Vítězslav; Vanýsek, Petr; Weiter, Martin (Czech Technical University in Prague, 2018-03-13)
  Here we discuss materials and construction of particular solar cells that could be possible replacement for the current silicon-based photovoltaic cells, and methods of studying their performance. Solar cells based on the ...
 • Příprava vzorků pro elektrochemické studium povrchů – transport vzorku mezi UHV a elektrochemickým prostředím 

  Jakub, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem vybraných povrchů oxidů železa, konkrétně Fe3O4(001) and -Fe2O3(012). Použité výzkumné metody spojují tradiční techniky používáné v prostředí ultravysokého vakua (UHV) s technikami ...
 • Studium vodivosti PVA membrán, obsahujících alkalické hydroxidy 

  Kunovjánek, Miroslav
  Práce se zabývá studiem separátorů a membrán, vhodných pro použití v alkalických elektrochemických aplikacích, jako palivové články nebo elektrolýza. Jako základní materiál pro výrobu membrán je použit polymer polyvinylalkohol ...
 • Záporná elektroda pro lithno-iontové akumulátory 

  Libich, Jiří
  Dizertační práce se zabývá výzkumem elektrodových materiálů pro lithno-iontové akumulátory. Hlavní směr výzkumu byl zaměřen především na materiály pro záporné elektrody, které pracují na principu interkalace lithných iontů ...