Now showing items 1-1 of 1

  • On-line prodej fotografií 

    Vančuřík, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením systému pro prodej fotografií z různých sportovních a společenských akcí přes internet. Součástí navrženého systému je webová prezentace určená pro zákazníka a administrační ...