Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingové strategie 

    Vančurová, Denisa
    Tato diplomová práce se zabývá implementací CRM systému do řízení firmy. Obsahuje analýzu současné situace, srovnání několika vybraných CRM systémů a navrhuje nejvhodnější produkt pro danou firmu. Cílem tohoto návrhu je ...
  • Zdaňování pasivních příjmů daňových nerezidentů v ČR 

    Vančurová, Denisa
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů daňových nerezidentů v ČR, konkrétně pasivních příjmů - dividend, úroků a licenčních poplatků. Cílem je sestavit návod jak postupovat při zdaňování těchto ...