Now showing items 1-2 of 2

  • Studium sedimentace MR kapalin pro kosmické aplikace 

    Vančurová, Martina
    Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním určením vlivu velikosti železných částic na rychlost sedimentace magnetoreologických (MR) kapalin. Jsou zde zkoumány MR kapaliny od tří výrobců: Liquids Research Limited ...
  • Využití souřadnicového měřicího stroje pro hodnocení kvality povrchu 

    Vančurová, Martina
    Diplomová práce se zabývá využitím sondy souřadnicového měřicího stroje pro hodnocení textury povrchu. Cíle práce spočívaly v popisu sondy SFP2 firmy Renishaw, analýzy systému měření sondy a běžného profilometru, provedení ...