Now showing items 1-2 of 2

  • Implicitní a explicitní metoda v nelineární dynamice 

    Vaněčková, Adéla
    Diplomová práce „Explicitní a implicitní metody v nelineární dynamice“ řeší problematiku geometricky a fyzikálně nelineární analýzy stavební konstrukce vystavené seismickému zatížení metodou přímé integrace pohybových ...
  • Železobetonová konstrukce parkovacího domu 

    Vaněčková, Adéla
    Cílem bakalářské práce je návrh prvků rámu monolitické železobetonové rámové konstrukce parkovacího domu. Projekt řeší návrh typického podlaží konstrukce. Nosná konstrukce je tvořena příčným rámem, jenž se skládá z příčlí ...