Now showing items 1-5 of 5

 • Analýzy damage tolerance s uvážením interakce zatěžovacích kmitů 

  Vaněk, David
  Diplomová práce se zabývá studií retardačních modelů šíření únavové trhliny. V této práci je proveden jejich popis, zhodnocení, verifikace a následná aplikace demonstrována damage tolerance analýzou konkrétního konstrukčního ...
 • Konstrukce uchycení chladiče do měřící sekce 

  Vaněk, David
  Cílem této bakalářské práce je provést detailní konstrukční návrh uchycení chladiče do měřící sekce, vhodně nadimenzovat konstrukci. Na závěr provést finanční odhad zástavby chladiče.
 • Motorová jednotka stavebního nakládacího stroje 

  Vaněk, David
  Tato práce se zabývá návrhem výkonu motorové jednotky kolového nakládacího stroje a jejím výběrem. Teoretická část popisuje koncepci používanou při konstrukci nakladačů ve výkonové a hmotnostní třídě dané zadáním, u ...
 • Porovnání mzdových systémů České republiky a Německa 

  Vaněk, David
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání mzdových systému v České republice a v Německu. Teoretická část je zaměřena na popis tvorby hrubé mzdy a stanovení odvodů daní, sociálního a zdravotního pojištění v jednotlivých ...
 • Teleskopický tandemový podvozek pro senážní vozy Primo a Faro 

  Vaněk, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem teleskopické nápravy a posouzením stávající konstrukce podvozku na senážních vozech Pöttinger Primo a Faro pro provoz na svažitých pozemcích. Práce obsahuje kompletní konstrukční návrh ...