Now showing items 1-20 of 23

 • Aerodynamická analýza poddajného křídla kluzáku 

  Jurina, Marek
  Tato práce se zabývá určením vlivu poddajnosti křídla kluzáku na změnu rozložení zatížení. Pro určení vlivu poddajnosti byla provedena FSI analýza využívající modální superpozici. Analýza byla ověřena analytickým výpočtem. ...
 • Hydraulické soustavy letadel 

  Puller, Tomáš
  Práce „Hydraulické soustavy letadel“ je zaměřena na problematiku hydraulického přenosu sil pro ovládání letounu. V první a druhé části jsou shrnuty hlavní charakteristiky hydraulických soustav a základní fyzikální vlastnosti ...
 • Konstrukce ocasních ploch 

  Holiš, Michal
  V tejto bakalárskej práci je vytvorený prehľad možných usporiadaní, konštrukčných riešení a mechanizmov napomáhajúcich stabilite a zníženiu fyzických požiadaviek kladených na pilota. Úvod je venovaný priblíženiu pojmov, ...
 • Konstrukční návrh experimentálního zařízení pro zkoušení zdvihu a přítlačné síly aktuátoru 

  Zatloukal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro zkoušky tepelného spínače. Zaměřuje se především na konstrukci, avšak nepomíjí ani potřebné měřící vybavení, postupy měření a další specifikace. První část práce popisuje ...
 • Modifikace letounu EV-55 pro přistání na vodní hladině 

  Šponer, Jan
  Diplomová práce se zabývá modifikací stávající pozemní verze letounu EV-55 pro možnost přistání na vodní hladině. Snahou je najít takovou variantu, která nepovede k výrazným konstrukčním zásahům do draku letounu a bude ...
 • Modifikace letounu EV-55 v kategorii CS/FAR 23, Commuter 

  Gabrlík, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem prodloužené verze letounu EV-55 podle předpisu CS/FAR-23 v kategorii Commuter. Cílem práce je stanovení návrhových hmotností, provedení hmotového rozboru, spočtení a zhodnocení výkonů ...
 • Modifikace podvozku letounu JA-400 

  Rakušan, Miroslav
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a výpočet zatížení ostruhového podvozku letounu JA-400 dle předpisu UL 2 část I. – ULL a LTF UL. V První části je krátká rešerše, kde jsou uvedeny letouny s danými typy podvozku. ...
 • Návrh dvoumotorového letounu pro sběrnou dopravu dle předpisu CS-23 

  Dula, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout letoun pro přepravu cestujících s maximální mírou zachování konstrukčních celků letounu EV-55. Letoun je navržen na základě rozboru požadavků předpisu CS-23. V práci je proveden hmotnostní ...
 • NÁVRH KŘÍDLA PRO LETOUN KATEGORIE CS LSA 

  Madola, Ondrej
  Cieľom diplomovej práce je konštrukčný a technologický návrh krídla s výrazným znížením podielu manuálnej práce a počtu prípravkov pri zostavovaní dielov konštrukcie. Prvou časťou práce je objasnenie problematiky obrábania ...
 • Návrh lehkého, čtyřsedadlového letounu 

  Mikulášek, Miloš
  Diplomová práce se zabývá návrhem celokovového čtyřmístného letounu s nízkou vzletovou hmotností v kategorii CS-23. V práci jsou navrženy základní rozměry letounu, proveden hmotový rozbor, vypočítány základní aerodynamické ...
 • Návrh letounu VUT 081 Kondor v dvoutrupové variantě 

  Suk, Filip
  Cílem diplomového projektu je určit zatížení ocasních ploch a motorového lože pro motor ROTAX 912iS letounu VUT 081 KONDOR. Dále provézt návrh nosníků, stabilizátoru a kýlových ploch, návrh uchycení nosníků k centroplánu ...
 • Návrh podvozku malého dvoumístného letounu 

  Trojánek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá úpravou podvozku letounu za splnění podmínek předpisu CS-23, neboť stávající přistávací zařízení není možno v souladu s tímto předpisem certifikovat. V prvé řadě řeší, jaký typ podvozku je ...
 • Návrh podvozku pro repliku letounu Fokker Eindecker III 

  Mach, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout přistávací zařízení pro historickou repliku letadla Fokker Eindecker III tak, aby co nejvíce odpovídalo originálu. Práce obsahuje výpočet pro stanovení reakčních sil na kola podvozku, ...
 • Návrh přípravku pro měření kritického napětí ztráty stability tenkostěnných L-profilů 

  Polčák, Marek
  Bakalářská práce se věnuje ztrátě stability tlakem namáhaných tenkostěnných hliníkových pro-filů, které tvoří významnou součást leteckých konstrukcí. Tyto profily se testují zkouškou tla-kem, pomocí které se zjišťuje ...
 • Návrh stavitelného stabilizátoru letounu JA-400 

  Mach, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem stavitelného stabilizátoru za účelem vyvažování letounu a zlepšení jeho letových výkonů. Cílem práce bylo navrhnout konstrukční řešení ovládání a zavěšení horizontálního stabilizátoru. ...
 • Návrh úpravy letadla WT10 Advantic s pevným podvozkem dle předpisu CS-23 

  Kubiena, Jaromír
  V této diplomové práci se zabýváme návrhem vhodné varianty tlumiče pro daný typ konstrukce hlavního podvozku letounu WT10 Advantic. Následně se zaměříme na konstrukční řešení vybrané varianty hlavního podvozku. Pro nově ...
 • Návrh zatahovacího podvozku pro letoun Z 143 LSi 

  Gregor, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem záměny stávajícího pevného podvozku cvičného a turistického letounu Z 143 LSi novým podvozkem typu VUT 100 v zatahovatelném systému. Úvodní kapitoly jsou věnovány popisu samotného letounu ...
 • Optimalizace klapek pro letouny SKYLEADER 

  Kácal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací klapky pro ultralehký letoun Skyleader JA 600, který vyrábí firma Jihlavan airplanes s.r.o. V počáteční části práce jsou popsány jednotlivé typy klapek, využívané u ultralehkých ...
 • Rekonstrukce sportovního letounu M-2 Skaut - zástavba pohonné jednotky. 

  Zakopal, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem uložení pohonné jednotky UL260i pro letoun M-2 Skaut na základě předpisů CS-VLA a LSA. Dělí se na analýzu návrhových podmínek, určení faktorů ovlivňujících geometrii lože, vlastní pevnostní ...
 • Soustavy řízení vrtulníků 

  Pukl, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše zkoumající situaci v oblasti soustav řízení vrtulníku. První část se týká cyklického a kolektivního řízení. Druhá část zahrnuje směrové řízení a kompenzaci točivého momentu. ...