Now showing items 1-15 of 15

 • Aerodynamická analýza poddajného křídla kluzáku 

  Jurina, Marek
  Tato práce se zabývá určením vlivu poddajnosti křídla kluzáku na změnu rozložení zatížení. Pro určení vlivu poddajnosti byla provedena FSI analýza využívající modální superpozici. Analýza byla ověřena analytickým výpočtem. ...
 • Hydraulické soustavy letadel 

  Puller, Tomáš
  Práce „Hydraulické soustavy letadel“ je zaměřena na problematiku hydraulického přenosu sil pro ovládání letounu. V první a druhé části jsou shrnuty hlavní charakteristiky hydraulických soustav a základní fyzikální vlastnosti ...
 • Modifikace letounu EV-55 pro přistání na vodní hladině 

  Šponer, Jan
  Diplomová práce se zabývá modifikací stávající pozemní verze letounu EV-55 pro možnost přistání na vodní hladině. Snahou je najít takovou variantu, která nepovede k výrazným konstrukčním zásahům do draku letounu a bude ...
 • NÁVRH KŘÍDLA PRO LETOUN KATEGORIE CS LSA 

  Madola, Ondrej
  Cieľom diplomovej práce je konštrukčný a technologický návrh krídla s výrazným znížením podielu manuálnej práce a počtu prípravkov pri zostavovaní dielov konštrukcie. Prvou časťou práce je objasnenie problematiky obrábania ...
 • Návrh lehkého, čtyřsedadlového letounu 

  Mikulášek, Miloš
  Diplomová práce se zabývá návrhem celokovového čtyřmístného letounu s nízkou vzletovou hmotností v kategorii CS-23. V práci jsou navrženy základní rozměry letounu, proveden hmotový rozbor, vypočítány základní aerodynamické ...
 • Návrh letounu VUT 081 Kondor v dvoutrupové variantě 

  Suk, Filip
  Cílem diplomového projektu je určit zatížení ocasních ploch a motorového lože pro motor ROTAX 912iS letounu VUT 081 KONDOR. Dále provézt návrh nosníků, stabilizátoru a kýlových ploch, návrh uchycení nosníků k centroplánu ...
 • Návrh podvozku malého dvoumístného letounu 

  Trojánek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá úpravou podvozku letounu za splnění podmínek předpisu CS-23, neboť stávající přistávací zařízení není možno v souladu s tímto předpisem certifikovat. V prvé řadě řeší, jaký typ podvozku je ...
 • Návrh podvozku pro repliku letounu Fokker Eindecker III 

  Mach, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout přistávací zařízení pro historickou repliku letadla Fokker Eindecker III tak, aby co nejvíce odpovídalo originálu. Práce obsahuje výpočet pro stanovení reakčních sil na kola podvozku, ...
 • Návrh přípravku pro měření kritického napětí ztráty stability tenkostěnných L-profilů 

  Polčák, Marek
  Bakalářská práce se věnuje ztrátě stability tlakem namáhaných tenkostěnných hliníkových pro-filů, které tvoří významnou součást leteckých konstrukcí. Tyto profily se testují zkouškou tla-kem, pomocí které se zjišťuje ...
 • Návrh úpravy letadla WT10 Advantic s pevným podvozkem dle předpisu CS-23 

  Kubiena, Jaromír
  V této diplomové práci se zabýváme návrhem vhodné varianty tlumiče pro daný typ konstrukce hlavního podvozku letounu WT10 Advantic. Následně se zaměříme na konstrukční řešení vybrané varianty hlavního podvozku. Pro nově ...
 • Optimalizace klapek pro letouny SKYLEADER 

  Kácal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací klapky pro ultralehký letoun Skyleader JA 600, který vyrábí firma Jihlavan airplanes s.r.o. V počáteční části práce jsou popsány jednotlivé typy klapek, využívané u ultralehkých ...
 • Rekonstrukce sportovního letounu M-2 Skaut - zástavba pohonné jednotky. 

  Zakopal, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem uložení pohonné jednotky UL260i pro letoun M-2 Skaut na základě předpisů CS-VLA a LSA. Dělí se na analýzu návrhových podmínek, určení faktorů ovlivňujících geometrii lože, vlastní pevnostní ...
 • Statistické vyhodnocení výkonových charakteristik UL a VLA letadel 

  Machala, Martin
  V bakalářské práci jsou popsány a představeny aktuálně vyráběná letadla kategorií UL a VLA. Celkem 65 typů. Je zde uvedeno statistické vyhodnocení výkonových a geometrických charakteristik matematickou metodou korelace.
 • Úprava letounu EV-55 na požární verzi 

  Petruška, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá přestavbou dvoumotorového letounu EV-55 vyvíjeného společností Evektor s.r.o. na požární verzi. Konstrukční úprava odpovídá předpisu CS-23 Amendment 3. Nejprve je provedena studie a porovnání se ...
 • Vývoj a vlastnosti bezocasých letadel 

  Prokop, Vít
  Tato bakalářská práce na téma Vývoj a vlastnosti bezocasých letadel je rozdělena na dvě části. V první části se bude zabývat otázkami řiditelnosti a stability letadel. Druhá část potom bude obsahovat přehled významnějších ...