Now showing items 1-12 of 12

 • CAE systém EPLAN Electric P8 - tvorba výkresové dokumentace pro dálkové ovládání motorgenerátoru 

  Měřínský, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o tvorbě výkresové dokumentace v profesionálním CAE systému EPLAN Electric P8. Jako vzor výkresové dokumentace bylo zvoleno netradiční řešení dálkového ovládání a monitoringu motorgenerátoru ...
 • Demonstrační přípravek prvků průmyslové automatizace 

  Dobiáš, Pavel
  První část této práce je věnována seznámení se s inteligentními motorovými ochranami. Na konkrétním modelu, univerzálním motorovém kontroléru UMC100-FBP od firmy ABB s.r.o., jsou vysvětleny funkce a možnosti těchto přístrojů. ...
 • Jištění vedení proti přetížení a zkratu 

  Konšel, Ladislav
  Tato práce zahrnuje teoretické pojednání o působení elektrického proudu na elektrické vedení v oblasti přetížení a zkratu. Jedná se hlavně o tepelné účinky těchto nadproudů a jejich vliv na vlastnosti vodiče a jeho izolace. ...
 • Modely elektrických přístrojů v moderních CAD systémech 

  Prokeš, Marek
  V této diplomové práci se především zhodnocují nové možnosti programu Autodesk Inventor Professional 2008. Autodesk Inventor je systém pro 3D strojírenské návrhy obsahující nástroje pro 3D modelování, správu informací, ...
 • Ochrana samočinným odpojením od zdroje 

  Leitner, David
  Tato práce si klade za cíl objasnit princip ochranného opatření automatické odpojení od zdroje, které je jedním ze základních opatření pro zajištění bezpečnosti v elektrických instalacích nízkého napětí nového vydání české ...
 • Průvlekový transformátor proudu 25 kV, 400/5/5 A 

  Bálint, Zoltán
  Cílem této diplomové práce je návrh průvlekového transformátoru proudu dvoujádrového provedení. Tento přístroj slouží k měření a jištění rozvodných zařízení vysokého napětí vnitřního provedení pro nejvyšší napětí soustavy ...
 • Přístrojový transformátor napětí venkovního provedení. 

  Velešík, Petr
  Stěžejní částí diplomové práce je provedení rozboru funkce přístrojového transformátoru napětí s pomocí náhradního schématu a fázorových diagramů. U prvků náhradního schématu je řešen jejich vliv na chyby přístrojového ...
 • Přístrojový transformátor proudu 12kV, 4000//5/5A 

  Šumberák, David
  Tato diplomová práce se zabývá popisem, vývojovým návrhem a výrobou přístrojového transformátoru proudu v jednozávitovém průchozím provedení s převodem 4000//5/5 A. V práci je postupně zpracován teoretický rozbor, numerický ...
 • Školící přípravek pro motorový kontrolér UMC100 

  Janáček, Martin
  Bakalářská práce pojednává o motorovém kontroléru UMC100-FBP společnosti ABB s.r.o., kdy jsou představeny možnosti využití této technologie pro chod trojfázového asynchronního motoru. Pro demonstraci je navržena, vyrobena ...
 • Určení parametrů synchronního stroje dle měření 

  Hrtáň, Michal
  Tato bakalářská práce “Určení parametrů synchronního stroje dle měření“ popisuje metody zkoušek, potřebných ke stanovení ztrát a účinnosti elektrických strojů, se zaměřením na synchronní stroje. Určuje výpočetní postupy ...
 • Využití Inventor Studia v modelování, vizualizaci a animaci 

  Kučera, Petr
  V bakalářské práci je stručně popsán softwarový program Autodesk Inventor s popisem možností modulu Inventor Studio a vytvoření jeho manuálu. Je zde nastíněno jeho použití a také postup tvorby jednoduchého modelu elektrického ...