Now showing items 1-12 of 12

 • Bytový dům v Pelhřimově 

  Vaněk, Petr
  Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provedení stavby novostavby bytového domu v Pelhřimově. Jedná se o částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. V bytovém domě je celkem navrženo pět bytů. ...
 • Informační systém skautského oddílu s využitím API webové galerie 

  Vaněk, Petr
  V této práci je popsán návrh a realizace informačního systému skautského oddílu, který pro správu fotografií využívá aplikačně programové rozhraní. Systém uživatelům poskytuje zejména ucelenou správu komponent, příspěvků, ...
 • Kreativní centrum Brno-Cejl 

  Kašpárková, Eliška
  Tématem zadání byla rekonstrukce bývalé káznice v Brně, mezi ulicemi Cejl, Bratislavská a Soudní, na kreativní centrum s inkubátory pro architekty, umělce a designéry. Stavební program je přizpůsoben historické podstatě ...
 • Malá vodní nádrž Jandovka ve Vyškově 

  Vaněk, Petr
  V rámci této bakalářské práce je provedeno zhodnocení významu rybníku Jandovka na protipovodňovou ochranu obce Vyškov na Moravě. Dále obsahuje vypočet základních manipulačních objektů této vodní nádrže, a na základě těchto ...
 • Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno 

  Macková, Eliška
  Diplomová práce Multifunkční kulturní centrum „ Creative City“ Brno řeší architektonickou studii přestavby a nástavby objektu bývalé vazební věznice na ulici Bratislavská, Soudní v Brně pro kulturní , společenské a komerčně ...
 • Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno 

  Psotta, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je architektonická studie přestavby bývalé káznice na Cejlu, v Brně na kulturní multifunkční centrum, které by mělo vytvořit prostory pro uměleckou činnost mladých umělců. Řešené území se ...
 • Obchodní dům "Centrum" v Brně 

  Ledvinková, Šárka
  Architektonický návrh rekonstrukce Obchodního domu Centrum se snaží navázat na odkaz Tomáše Bati jak fenoménem výškové stavby, tak i architektonickým ztvárněním. V rekonstruované části je snaha o znovuobnovení původního ...
 • Obnova staré pošty Rousínov 

  Chovanečková, Nikol
  Tématem bakalářské práce je obnova objektu bývalé pošty na náměstí v Rousínově, a k ní přiléhající přístavba. Tento projekt vychází z ateliérového projektu zpracovaného v letním semestru 2. ročníku bakalářského studia. V ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Šafařík, Martin
  Tato diplomová práce je zpracována na téma „Podnikatelský záměr rozvoje firmy“. Za její hlavní cíl bylo stanoveno provedení komplexní analýzy problému současného stavu firmy AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. a jejího okolí. ...
 • Posouzení vodního díla Těšetice za povodní 

  Vaněk, Petr
  V rámci této diplomové práce je provedeno zhodnocení stávajícího stavu VD Těšetice při převedení KPV s parametry Q1000. Na základě výsledku posouzení navrhnout nápravná opatření na zabezpečení vodního díla za povodní. ...
 • Znojmo, obnova domu Malá Františkánská č.121 

  Lajtkepová, Lenka
  Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout rekonstrukci rezidua ve Znojmě na ulici Malá Františkánská. Předmětem návrhu je alternativní prostorové a funkční řešení objektu vycházející z jeho historického charakteru, které ...
 • Znojmo, obnova domu Malá Františkánská č.121 

  Peková, Pavla
  Řešené reziduum domu se nachází v historickém centru města Znojma, které je městskou památkovou rezervací. Dům je součástí rezervace a je památkově chráněný. Dům se nachází na nároží ulic Malá Františkánská a Klácelova a ...