Now showing items 1-2 of 2

  • Kompozitní stomatologické biomateriály - struktura, analýza a vlastnosti 

    Matoušek, Aleš
    V této práci byl zkoumán vliv velikosti zrn na bioaktivitu oxidových keramik ZrO2, Al2O3 a HA. Biologická aktivita byla porovnána u keramik od velikosti zrn 100 nm až po 10 m a různou povrchovou drsností. K přesnému popsání ...
  • Marketingový průzkum 

    Solčanský, Marek
    Táto diplomová práca sa zaoberá marketingovým prieskumom odvetvia solárnej energetiky, kde hlavným ciežom je oslovenie potenciálnych zákazníkov a zistenie ich potrieb, názorov a existujúcich prekážok investovania do odvetvia. ...