Now showing items 1-2 of 6

  • Autentizační protokoly a ochrana soukromí 

    Hajný, Jan
    Tato dizertační práce se zabývá kryptografickými prostředky pro autentizaci. Hlavním tématem však nejsou klasické autentizační protokoly, které nabízejí pouze ověření identity, ale tzv. atributové autentizační systémy, ...
  • Vegýna 

    Žák, Martin
    Vegýna je studentský klub s možností veganského stravování. Nedílnou funkcí klubu je též možnost neformálního setkávání se, poflakování, přemýšlení, pořádání workshopů, přednášek, promítání, atd..