Now showing items 1-2 of 2

  • Měření a seřízení geometrie náprav závodních vozidel 

    Vanda, Marek
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro měření geometrie a seřízení podvozku závodního automobilu. Na základě analýzy předchozího teoretického konstrukčního návrhu byl vytvořen reálný prototyp ...
  • Válce čtyřdobých spalovacích motorů 

    Vanda, Marek
    Tématem této bakalářské práce jsou pracovní válce čtyřdobých pístových spalovacích motorů. První část práce obecně popisuje princip čtyřdobého pracovního cyklu, konstrukci zážehových a vznětových motorů. Další části jsou ...