Now showing items 1-2 of 2

  • Embedded systém pro sběr dat 

    Varga, Kamil
    Předkládaná diplomová práce řeší problematiku embedded systémů a jejich vývoje. Dále se zabývá operačním systémem GNU/Linux a jeho křížovou kompilací. Hardwarová problematika je také rozebrána. Konkrétním řešením je systém, ...
  • Širokopásmový nízkošumový předzesilovač 

    Varga, Kamil
    Bakalářská práce popisuje problematiku širokopásmových nízkošumových předzesilovačů a podmínky jejich návrhu včetně desky plošných spojů. Dále se práce zabývá oživováním a proměřováním nejdůležitějších parametrů těchto ...