Now showing items 1-14 of 14

 • Aplikace moderních technologií pro návrh výroby kotoučové spojky 

  Varhaníková, Alžbeta
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom kotúčovej spojky a jej následnou realizáciou pomocou technológie 3D tlače. Model kotúčovej spojky a daná práca má slúžiť ako učebná pomôcka pre žiakov stredných odborných škôl. Teoretická ...
 • CNC obrábění rotační součásti 

  Kučera, David
  Diplomová práce se zabývá CNC obráběním rotační součásti. V první části jsou ve stručnosti představeny možnosti multifunkčních CNC strojů a robotizace pracovišť. V hlavní části jsou analyzovány dva výrobní úseky, přičemž ...
 • Návrh a výroba horolezeckého chytu s využitím 3D FDM tisku 

  Macůrek, Michal
  Bakalářská práce se v první části zabývá rozdělením metod 3D tisku, materiály pro FDM 3D tisk a možností jejich použití při výrobě horolezeckých chytů. Druhá část této práce je zaměřena na pevnostní analýzu navržených ...
 • Návrh rozmístění technologie provozu "nástrojárny" pro výrobu forem 

  Varhaník, Matúš
  Cieľom tejto práce bolo vyhotovenie technologického návrhu dispozičného riešenia nástrojárne. Našou prvou úlohou bola definícia výrobného sortimentu. Následne sme boli schopní určiť technologické a strojné vybavenie potrebné ...
 • Návrh technologie výroby olympijské osy 

  Bělunek, Matěj
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout technologii výroby olympijské osy. Navrhnuty jsou dva typy technologií výroby, a to konvenční a modernizovaný. Konvenční výroba je realizována na univerzálním hrotovém soustruhu, ...
 • Obrábění rozváděcího kola z turbodmychadla 

  Hibš, Dominik
  Tématem bakalářské práce je návrh výroby rozváděcího kola do turbodmychadla. Návrh obsahuje popis součásti, volbu materiálu, strojů, nástrojů a vypracování výrobního postupu. Výstupem této práce je vytvoření NC programu v ...
 • Obrábění součásti diferenciálu silničního vozidla 

  Talavášek, Václav
  Bakalářská práce na téma Obrábění součásti diferenciálu silničního vozidla má za cíl přiblížit funkci diferenciálu, různá provedení diferenciálů, možnosti úprav a servisování. Další část práce je zaměřena na sériovou výrobou ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Varhaník, Matúš
  Globálne hľadisko diplomovej práce bolo zamerané na obrábanie materiálov so zhoršenou obrobiteľnosťou. V teoretickej časti boli rozdelené a špecifikované typy vyššie spomenutých materiálov. Boli uvedené spôsoby klasifikácie ...
 • Řešení jednoúčelového postupového nástroje 

  Křivánková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá návrhem jednoúčelového postupového nástroje pro výrobu plechové součásti. Obsahuje rozbor technologií, kterých nástroj využívá, výpočet důležitých veličin, jako jsou střižná vůle, poloměr ohybu, ...
 • Řezné materiály na bázi diamantu a jejich využití v praxi 

  Nonn, Vilém
  Řezné materiály na bázi diamantu patří mezi významné řezné materiály využívané v dnešním strojírenství. Unikátní vlastnosti diamantu umožňují efektivně obrábět i těžkoobrobitelné materiály. Současné technologie syntézy ...
 • Vliv řezných podmínek na integritu povrchu austenitické oceli 

  Husár, Ján
  Cieľom tejto práce bolo teoreticky rozobrať problematiku obrobiteľnosti austenitických ocelí a ich využitie. V dokumente sa ďalej rozoberajú faktory, ktoré ovplyvňujú samotný rezný proces, ako sú rezný nástroj, obrábací ...
 • Výroba gastronomického zariadenia z koróziivzdornej ocele 

  Macková, Ivana
  Bakalárska práca sa zaoberá koróziou, koróziivzdornými oceľami a povrchovými úpravami ocelí, ktoré zabraňujú koróznemu rozrušeniu materiálu. Ďalej je v práci riešený návrh výroby nerotačnej súčasti s prírubou z austenitickej ...
 • Výroba prototypu upínacího trnu 

  Jaroš, Lubomír
  Bakalářská práce se zabývá konstrukční sestavou vrtacího přípravku a výrobou jedné ze součástí sestavy. Práce obsahuje rozbor sestavy vrtacího přípravku, návrh několika variant zvolené součásti, sestavení výrobního postupu ...
 • Výroba šroubového/závitového spojení pro extrémní podmínky 

  Kukliš, Richard
  Skrutkové/závitové spojenia sú často zvolenou alternatívou k spájaniu rozličných komponentov, aby mohli byť použité aj za extrémnych podmienok, mal by byť optimálne zvolený ich proces výroby, ktorý úzko súvisí s výberom ...