Now showing items 1-15 of 15

 • Diagramy tvařitelnosti a jejich využití v praxi 

  Smrž, Peter
  Práca obsahuje prehľad štyroch typov diagramov tvárniteľnosti medzi, ktoré patria diagramy Keeler-Goodwinowho typu, diagramy medzného stupňa pretvorenia, diagramy medznej plastičnosti a procesné mapy. Sú v nej podrobne ...
 • Energetické stroje využívané ve tváření 

  Koukal, Vojtěch
  Bakalářská práce obsahuje charakteristiku energetických strojů, základní rozdělení a stručný přehled jednotlivých typů energetických strojů využívaných ve tváření. V práci jsou charakterizovány používané stroje. U každého ...
 • Informační systém pro podporu řízení skladového hospodářství 

  Imrich, Libor
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu zvolených výrobních procesů společnosti PRÁCE INVALIDŮ, s.r.o., návrh modulů informačního systému pro skladové hospodářství včetně jejich implementace, spojení se stávajícím systémem ...
 • Návrh na zlepšení vybraného procesu ve společnosti 

  Kunc, Aleš
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu výrobních procesů ve firmě ČeMeBo s. r. o. Na základě detailního rozboru ohraničené oblasti ve výrobě jsou navrhnuty doporučení pro potenciální zlepšení stávajících procesů. Využitím ...
 • Návrh podpory řízení výrobních procesů v informačním systému 

  Pešl, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podpory řízení výrobních procesů v informačním systému firmy Fulgur, spol. s r.o. Cílem práce je navrhnout změny v informačním systému firmy, které by přispěly ke zvýšení efektivity ...
 • Návrh výroby držáku madla 

  Ryšavý, Jan
  Ekonomický a technologický rozbor možných způsobů výroby skutečné součástí. Základní teoretické znalosti vybraných výrobních metod a jejich uplatnění v praxi. Rozdělení výrobních metod pro různé výrobní série součásti ...
 • Návrhy na zlepšení poskytovaných služeb po zavedení informačního systému ve výrobní společnosti 

  Menoušek, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na poskytování servisních služeb v konkrétním podniku a obsahuje návrh optimalizace procesů v poskytování servisních služeb. Řešení vychází z detailní analýzy procesů ve firmě.
 • Optimalizace materiálového toku ve výrobní společnosti 

  Novakov, Ivan
  Bakalárska práca spracováva optimalizáciu materiálového toku vo výrobnej spoločnosti. Práca popisuje, na základe znalosti z odbornej literatúry, materiálový tok, základné pojmy súvisiace s materiálovým tokom, metódy Kanban, ...
 • Racionalizační projekt pracoviště svařování ohřívačů 

  Varjan, Matúš
  Cieľom tejto diplomovej práce je racionalizovať pracovisko zvárania ohrievačov vody v spoločnosti Tatramat – ohrievače vody s.r.o.. Racionalizácia pozostáva z troch častí (úloh). Prvá časť sa zaoberá dispozičným riešením, ...
 • Silové stroje používané ve tváření 

  Sejkora, Petr
  Bakalářská práce obsahuje charakteristiku silových strojů, základní rozdělení a stručný přehled jednotlivých typů silových strojů využívaných ve tváření. V práci jsou charakterizovány používané stroje. U každého typu je ...
 • Simulační verifikace komplexního technologického projektu 

  Varjan, Matúš
  Doktorská dizertačná práca ako komplexný technologický projekt už v úvode uvádza súhrnný názov Stabilita produkcie. Stabilitu produkcie definuje ako udržanie požadovaných vlastností sústavy za dané časové obdobie. Pod ...
 • Stříhání součástí s vyšší přesností 

  Steiner, Jaromír
  Hlavním tématem práce je technologie přesného stříhání s nátlačnou hranou, která byla zvolena jako nejvhodnější řešení. Cílem je návrh a zhodnocení technologičnosti zvolené sou-části, návrh konstrukčního řešení nástroje a ...
 • Stříhání součástí s vyšší přesností 

  Varjan, Matúš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalárskeho štúdia oboru B2307-00 predkladá návrh technológie výroby účiastky, výstrižku, strihaním z konštrukčného nelegovaného ocežového plechu 12010. Na základe literárnej štúdie problematiky ...
 • Štíhlé řízení vybrané části výrobního systému 

  Schwarz, Adam
  Práce je zaměřena na zlepšení konceptu štíhlého řízení ve vybraném strojírenském podniku, kde jsou s pomocí vybraných metod a nástrojů provedeny analýzy k odhalení současných problémů. Data jsou následně zpracována a na ...
 • Zhodnocení způsobů výroby prstenců rozválcováním 

  Poljak, Peter
  Predložená práca vypracovaná v rámci bakalárskeho štúdia B23390-00 Strojní inženýrství sa zaoberá technológiou valcovania prstencov. V rešerši sú popísané princípy technológie valcovania prstencov, prehľad tvarových skupín ...