Now showing items 1-8 of 8

 • Energetické využití biomasy 

  Vavříková, Petra
  Cílem bakalářské práce je rešeršní studie o využití biomasy v energetickém průmyslu se zaměřením na výrobu elektrické energie. Zabývá se především vlastnostmi biomasy, technologiemi pro zpracování biomasy a aplikacemi ...
 • Energetika rodinného domu s využitím obnovitelných zdrojů 

  Sabo, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá úlohou obnoviteľných zdrojov energie v energetike rodinného domu a technológiami, ktoré ju sprostredkúvajú. Veľký dôraz kladie na výrobu elektrickej energie, vykurovanie, ohrev vody a ...
 • Návrh čištění energoplynu mokrou metodou 

  Vavříková, Petra
  Zplyňováním biomasy a odpadů je generován nízkovýhřevný plyn, který kromě výhřevných složek obsahuje i řadu znečišťujících látek. Diplomová práce se zabývá právě problematikou znečištění generovaného plynu a jeho čištění. ...
 • Návrhy opatření eliminace tepelných ztrát budov 

  Vašulka, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o opatřeních vedoucí ke snížení tepelných ztrát pro modelový rodinný dům. V rešeršní části jsou shrnuty metody a materiály, které je možno použít k provedení zateplení obvodových konstrukcí. ...
 • Ověření využití agropelet pro vytápění 

  Muzikářová, Věra
  Tato bakalářská práce se zabývá agropeletami a jejich spalováním z hlediska emisí a účinnosti. Je složena ze dvou částí. První část je teoretická, kde je uvedena rešerše dostupných druhů biomasy, výroba agropelet a princip ...
 • Složení komunálních odpadů 

  Straka, David
  Tato bakalářská práce se zabývá složením komunálního a směsného komunálního odpadu. Úvod rešeršní části práce se věnuje rozboru složení a vlastnostem odpadu. V další části je odpad považován jako palivo a je porovnán s ...
 • Vlastnosti paliv: Hrubý rozbor tuhých paliv 

  Kučera, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá využitím biomasy jako alternativního zdroje energie a hrubým rozborem tuhých paliv. V teoretické části je zpracována rešerše o energetickém využití biomasy a hrubém rozboru tuhých paliv. Podrobně ...
 • Vlastnosti paliv: Stanovení vlhkosti tuhých paliv 

  Tretera, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vlhkosti tuhých paliv. První část se věnuje rozdělení a klasifikaci tuhých paliv, hrubému rozboru tuhých biopaliv a rešerši metod pro stanovení obsahu vody v tuhých biopalivech. ...