Now showing items 1-3 of 3

 • Bytový dům 

  Vavřincová, Jana
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby bytového domu. Objekt má tři nadzemní podlaží, zastřešen plochou střechou. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic HELUZ. V objektu je navrženo 16 bytových ...
 • Ocenění výše škody způsobené pádem stromu na rekreační chatu 

  Vavřincová, Jana
  Cílem této diplomové práce je stanovení výše pojistného plnění za škodu vzniklou pádem stromu v obci Zduchovice. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů souvisejících s nemovitou věcí, pojišťovnictvím a ...
 • Rodinný dům 

  Vavřincová, Jana
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu. Objekt má dvě nadzemní podlaží, zastřešen plochou střechou. Součástí objektu je automobilové stání pro dvě vozidla. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z ...