Now showing items 1-2 of 2

  • Plánování zdrojů projektu výstavby 

    Vavřinka, Pavel
    Cílem práce je popsat základní principy, metody a postupy při plánování zdrojů. Teoretická část vysvětluje jednotlivé postupy plánování financí a lidských zdrojů zajišťující bezproblémový průběh projektu. Praktická část ...
  • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

    Vavřinka, Pavel
    Cílem práce je obecně popsat a u konkrétního stavebního podniku analyzovat řízení stavební zakázky. Úvodní část obsahuje shrnutí teoretických poznatků, následně se zabývá přípravou stavební zakázky v obecné rovině. Praktická ...