Now showing items 1-2 of 2

  • Řezná keramika 

    Vaverka, Ivo
    Bakalářská práce je zaměřena na řeznou keramiku, která patří do nástrojových materiálů. První část se zabývá rozdělením, použitím a charakteristikou základních materiálů pro řezné nástroje. V druhé části se důkladně rozebírá ...
  • Výroba součásti garážového automatického zamykání sdruženým nástrojem 

    Vaverka, Ivo
    Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia M-STG Strojírenská technologie je zaměřena na výrobu součásti garážového automatického zamykání sdruženým nástrojem. Součást je vyrobena ze svitku plechu z materiálu ...