Now showing items 1-8 of 8

 • Effect of heat treatment on mechanical properties and residual stresses in additively manufactured parts 

  Vaverka, Ondřej; Koutný, Daniel; Vrána, Radek; Pantělejev, Libor; Paloušek, David (Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018-05-14)
  Heat treatments commonly used for post-processing in additive manufacturing (AM) deal with relieving residual stresses. However, generally these treatments reduce strength properties of material such as yield stress (YS) ...
 • Experimentální porovnání filamentu vyrobeného z recykloveného a běžného PET 

  Tomčová, Renata
  Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním porovnáním filamentu vyrobeného z recyklovaného a běžného PET. Filament byl vyrobený z komerčních granulátů PET, PET-G a z recyklovaných PET lahví. Z těchto filamentů se ...
 • Jeřábová kladnice 

  Musil, Adam
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout jeřábovou kladnici pro mostový jeřáb s nosností 65 tun. Dále se zabývá pevnostními výpočty, návrhem lana, kladek, osy kladek a ložisek. Závěrem práce je výkres sestavení, seznam ...
 • Návrh topologicky optimalizované těhlice pro závodní pneumobil 

  Mende, Milan
  Tato práce řeší návrh odlehčených předních těhlic pneumobilu Javelin pomocí topologické optimalizace a jejich následnou výrobu aditivní technologií Selective Laser Melting. Materiálem, ze kterého jsou těhlice vyrobeny, je ...
 • Návrh vahadla tlumiče horského kola pomocí topologické optimalizace 

  Zalibera, Tomáš
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá rešeršou a následným porovnaním softvérov určených pre topologickú optimalizáciu. Bol daný jednotný komponent, ktorý bol opticky digitalizovaný a prevedený do digitálnej podoby, ...
 • Optimalizace těhlice formule student pro výrobu SLM technologií 

  Vaverka, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem těhlice pro Formuli Student, která je topologic-ky optimalizovaná a aditivně vyrobená technologií Selective Laser Melting. Materiá-lem pro výrobu je hliníková slitina AlSi10Mg, která má ...
 • Tepelné zpracování maraging oceli vyrobené technologií SLM 

  Valenta, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá studiem tepelného zpravování maraging oceli 1.2709 (DIN X3NiCoMoTi18-9-5). První část práce mapuje studie zabývající se vlivem tepelného zpracování na maraging ocel vyrobenou pomocí kování, nebo ...
 • Vliv výšky vrstvy na kritický úhel aditivně vyráběných mikro-prutových struktur 

  Nosek, Jakub
  Cílem této práce je popsání vlivu výšky vrstvy na kritický úhel mikro-prutových struktur vyrobených technologií SLM. Vliv výšky vrstvy je zkoumán jak na samostatných prutech, tak i na celých mikro-prutových strukturách ...