Now showing items 1-2 of 2

  • Rešeršní studie náhrad kyčelního kloubu z hlediska opotřebení 

    Vaverka, Pavel
    Tato bakalářská práce poskytuje přehled vlivu materiálu, průměrové vůle a průměru komponenty na opotřebení totální náhrady kyčelního kloubu. V první část se zabývá vývojem kyčelních implantátů. V další části jsou popsány ...
  • Robotický stolní fotbal - herní strategie 

    Vaverka, Pavel
    Cílem bakalářské práce je návrh a implementace herní strategie pro robotický stolní fotbal firmy B&R Automatizace. V úvodní části bude představena firma B&R Automatizace a její produkty. Dále bude stručně popsán současný ...