Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Vaverková, Pavla
    Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti BILLA, spol. s r. o. za období 2010 – 2015 na základě vybraných ukazatelů finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá ...
  • Process Innovation Efficiency Evaluation in IT Organisation 

    Vaverková, Pavla
    Diplomová práce je zaměřena na měření efektivnosti procesních inovací ve společnosti Red Hat Czech s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce se zabývá teoretickými poznatky. Ve druhé části se jedná o představení ...