Now showing items 1-2 of 2

  • Deposition of Tetracoordinate Co(II) Complex with Chalcone Ligands on Graphene 

    Hrubý, Jakub; Vavrečková, Šárka; Masaryk, Lukáš; Sojka, Antonín; Navarro Giraldo, Jorge Andres; Bartoš, Miroslav; Herchel, Radovan; Moncol, Ján; Nemec, Ivan; Neugebauer, Petr (MDPI, 2020-11-01)
    Studying the properties of complex molecules on surfaces is still mostly an unexplored research area because the deposition of the metal complexes has many pitfalls. Herein, we probed the possibility to produce surface ...
  • Depozice molekulárních magnetů na „2D“ materiály 

    Vavrečková, Šárka
    Tato bakalářská práce se zabývá depozicí jedmolekulárních magnetů na 2D materiály a studiem jejich chování na površích. Teoretická část pojednává o jednomolekulárních magnetech, způsobech jejich depozice a vybraných 2D ...