Now showing items 1-2 of 2

  • Hydrodynamická spojka 

    Vavrla, Zdenek
    Tato diplomová práce pojednává v první části o hydrodynamické spojce a to hlavně o její konstrukci a popisu funkce. Ve druhé části této diplomové práce je řešen vliv změny konstrukce hydrodynamické spojky na přenášený ...
  • Vizualizace proudění 

    Vavrla, Zdenek
    Tato bakalářská práce pojednává o metodách vizualizace proudění tekutin a to ve vzduchu i ve vodě. Nejprve je uvedena stručná charakteristika základních pojmů souvisejících s prouděním tekutiny, jako je například proudnice, ...