Now showing items 1-1 of 1

  • Produkce karotenoidů kvasinkami rodu Cystofilobasidium 

    Vavrysová, Alena
    Karotenoidy jsou významné průmyslové pigmenty přítomné prakticky ve všech živých organismech. Cílem předložené práce bylo studium regulace produkce karotenoidních pigmentů kvasinkami rodu Cystofilobasidium s využitím ...