Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Čevelíková, Barbora
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti REDA a.s. mezi lety 2005 až 2010 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Hlavním cílem této práce je formulovat návrhy na zlepšení finanční situace ve společnosti. ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Měcháčková, Tereza
  Diplomová práce je zaměřená na hodnocení výkonnosti a finančního zdraví společnosti REDA, a. s. v letech 2006-2010. V praktické části práce je provedena analýza hospodaření společnosti a finanční analýza a porovnání výsledků ...
 • Návrh a implementace podnikového intranetového systému 

  Štúň, Jaroslav
  Predkladaná práca sa zaoberá návrhom a implementáciou vnútropodnikového informačného systému pre firmu Hestego s.r.o. , za účelom zvýšenia kvality a efektivity vnútropodnikovej komunikácie, firemnej kultúry a informovanosti ...
 • Používání kurzů ČNB ve společnosti Hestego s.r.o 

  Vítková, Věra
  Bakalářská práce posoudí vhodnost současného režimu používání kurzů České národní banky a navrhne jiná efektivnější řešení ve společnosti Hestego, s.r.o.
 • Zlepšování výkonnosti procesů 

  Večeřa, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou systému managementu kvality k certifikaci dle normy ISO/TS 16949:2009. V teoretické části jsou popsány jednotlivé koncepty managementu kvality, dále je zde popsán certifikační proces ...