Now showing items 1-3 of 3

 • Jeřáb nástěnný 

  Veškrna, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem nástěnného jeřábu. Cílem je navržení hlavní nosné konstrukce a hlavních rozměrů. Jedná se o navržení konstrukce jeřábu včetně zpracování důležitých pevnostních výpočtů. ...
 • Libovolná bitová šířka datového typu integer v platformě LLVM 

  Veškrna, Martin
  Tato práce se zabývá úpravou kompilační platformy LLVM/Clang tak, aby podporovala libovolnou bitovou šířku u datového typu integer
 • Zásobník pro mletou kamennou sůl 

  Veškrna, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zásobníku pro mletou kamennou sůl. Jsou zde popsány druhy zásobníků, dále je proveden rozbor konstrukce a volby typu zásobníku, pevnostní výpočet a návrh rozměrů. Dále jsou zde popsány ...