Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza společnosti Norgren CZ pomocí časových řad 

    Veber, Antonín
    Předmětem bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů společnosti Norgren CZ pomocí statistických metod, která zachycuje souvislosti mezi přesuny výroby z podniků v západní Evropě do České republiky a vývojem jednotlivých ...
  • Analýza účetních výkazů společnosti Norgren CZ pomocí časových řad 

    Veber, Antonín
    Předmětem diplomové práce je analýza účetních výkazů společnosti Norgren CZ pomocí statistických metod a srovnání se společností Festo, která patří k hlavním konkurentům podniku. Použitými metodami jsou finanční analýza a ...