Now showing items 1-16 of 16

 • 3D Autoškola 

  Kapoun, Petr
  Práce se zabývá návrhem a implementací simulátoru 3D autoškoly. Po analýze existujících řešení a návrhu simulátoru se práce zabývá problematikou kontroly pravidel silničního provozu a možností jejich implementace v simulátoru. ...
 • Efektivní výpočty vícenásobných integrálů 

  Iša, Radek
  Předkládaná práce se zabývá návrhem systému pro výpočet vícenásobných integrálů pro různé diferenční výrazy prostorové proměnné. V dnešní době je výpočet integrálů jedním z důležitých problémů inženýrství. Čtenář je nejdříve ...
 • Hardwarová realizace numerického integrátoru s metodou vyššího řádu 

  Matečný, František
  Práca popisuje numerickú integráciu a riešenie obyčajných diferenciálnych rovníc pomocou metódy Taylorovej rady v rôznych typoch integrátorov. Ďalej je popísaná aritmetika pevnej a pohyblivej rádovej čiarky. Následne sú ...
 • Implementace interpretu jazyka pro matematické výpočty 

  Kobelka, Martin
  Cílem práce je navrhnout nový programovací jazyk, který umožňuje efektivní zápis  matematických výpočtů, implementovat demonstrační interpret zpracovávající vhodně zvolenou podmnožinu tohoto jazyka a navrhnout pro něj ...
 • Matematický model kvadrokoptéry 

  Gajdošík, Martin
  Cílem bakalářské práce je vytvoření matematického modelu kvadrokoptéry a jeho následná simulace v prostředí MATLAB a Simulink. Dále se bude zabývat návrhem a implementací autonomního řídícího systému pomocí něhož budeme ...
 • Numerické integrátory v regulaci 

  Novák, Adam
  Táto práca sa zaoberá témou paralelného numerického riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc so zameraním na riadenie dynamických systémov pracujúcich so vstavaným modelom riadenia v reálnom čase. Práca sa na začiatku ...
 • Numerický dělící integrátor SSI 

  Suntcov, Roman
  Práce se zabývá numerickou integrací a operací dělení v hardware. Čtenář je seznámen s numerickým řešením diferenciálních rovnic pomocí několika různých metod, z nichž lze zmínit například Taylorovu řadu. Dále je probrána ...
 • Program pro plánování rozvrhů 

  Vosáhlo, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou víceuživatelské webové aplikace pro plánování rozvrhů výuky a zkoušek na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Aplikace bude uživateli poskytovat ...
 • Program pro plánování rozvrhů 

  Mores, Martin
  Táto práca sa zaoberá plánovaním rozvrhov na Fakulte Informačných Technológií (FIT) VUT v Brně. Popisuje proces plánovania rozvrhov na FIT a údaje týkajúce sa štúdia na FIT podstatné pre tento proces. Práca prezentuje návrh ...
 • Program pro podporu plánování rozvrhů 

  Tesařová, Alena
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací programu pro plánování rozvrhů výuky a zkoušek na FIT VUT v Brně. Výsledný program poskytne podporu pro přípravu vstupních dat, kompletaci požadavků vyučujících a dále umožní samotné ...
 • Řízení dynamických systémů v reálném čase 

  Veigend, Petr
  Tato práce se zabývá řízením dynamických systémů v reálném čase a navazuje na předchozí bakalářskou práci.  V její úvodní části jsou definovány základní pojmy z oblasti řízení a regulace, aby byl čtenář uveden do problematiky. ...
 • Semi-analytické výpočty určitých integrálů 

  Veigend, Petr
  Tato bakalářkská práce se zabývá semi-analytickým řešením určitých integrálů. Obsahuje matematickou definici určitého integrálu a zároveň také definice a příklady použití metod, kterými můžeme určité integrály řešit ...
 • Strojový přepis kytarových melodií do tabulatury 

  Joščák, Juraj
  Táto práca sa zaoberá problémom automatickej detekcie tónu v melodických gitarových linkách a následného prepisu do tablatúry. Výsledný systém používa detekciu tónu pomocou hrebeňového filtra. Jednotlivé noty sú rozdelené ...
 • Vícenásobné integrály 

  Valešová, Nikola
  Problematika výpočtu určitých integrálů a diferenciálních rovnic stále tvoří významnou část několika vědeckých disciplín a řešení úloh integrálního počtu se vyskytuje také ve spoustě průmyslových odvětví. Při řešení těchto ...
 • Výukový tutorial pro použití Arduina v robotice 

  Beran, Jan
  Cílem této práce je vytvoření výukového tutoriálu pro využití Arduina v robotice za použití robota Trilobot. Tutoriál si klade za cíl být zaměřený na cílovou skupinu studentů ZŠ a výše se zájmem o robotiku a mikrokontrolery, ...
 • Zpřístupnění obrazu z IP kamer v prohlížeči 

  Černý, Pavel
  Cílem práce je zpřístupnit živý obraz z IP kamer vybraným uživatelům bez nutnosti instalace speciálního klientského software - pouze za použití webového prohlížeče. Řešení bylo dosaženo použitím programů FFmpeg (zajišťuje ...