Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Vejmola, Jan
    Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Vladimír Stolička – Kalorie v letech 2008 – 2012. Čerpá z účetních výkazů za sledované období. Je rozdělena do tří částí. V první části je popsána teorie, následuje ...
  • Podnikatelský záměr – založení posilovny 

    Vejmola, Jan
    Práce se zabývá podnikatelským záměrem založení posilovny v Prostějově. V teoretické části jsou popsány metody a postupy tvorby podnikatelského plánu, které jsou dále v praktické části aplikovány pro vytvoření konkrétního ...