Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Velanová, Lucie
    Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace firmy Busch Vakuum s. r. o. za období 2004 – 2013 pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretická východiska; v ...