Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro domácnost 

    Velasquez, Juan
    Cílem bakalářské práce je navrhnout fotovoltaický energetický systém na rodinném domu, jenž je odpojen od elektrické sítě. Práce dále obsahuje podrobné informace, jež by mohly pomoci pochopit, jak fotovoltaické systémy ...
  • Second Order Differential Equations With Complex Coefficients 

    Velasquez, Juan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
    The purpose of this paper is to explain a method to solve differential equations with complex coefficients that may be easier than the conventional way, also to show the importance of the complex representation of the ...