Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybraných ukazatelů podniku TCS net s.r.o. pomocí časových řad 

    Velecká, Markéta
    Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů firmy TCS net s.r.o. za posledních 10 let pomocí časových řad. Metoda časových řad umožňuje využít teoretické poznatky z oblasti statistiky a aplikovat je na řízení ...
  • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

    Velecká, Markéta
    Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomického stavu zvoleného podniku pomocí analýzy hlavních finančních ukazatelů. Analýza je provedena metodou regresní analýzy a na základě zvolené regresní funkce je stanovena ...