Now showing items 1-20 of 26

 • Centrum volnočasových aktivit Brno-Brněnská přehrada 

  Novotný, Lukáš
  Navržený objekt centra volnočasových aktivit veslařský klub Vlnovec je situován do jižní části Brněnské přehrady mezi částí Rakovec a Kozí horka. Objekt stojí na sávajícím pozemku tělovýchovné jednoty Lodních sportů Brno ...
 • Centrum volnočasových aktivit Brno-Brněnská přehrada 

  Hamrová, Martina
  Nově navrhovaný objekt Centra volnočasových aktivit má vytvořit důstojné místo pro volnočasové aktivity, především vodní sporty a zatraktivnit tak Brněnskou přehradu. Veslařský sport má na Brněnské přehradě již dlouholetou ...
 • Formy bydlení a ubytování studentů a jejich vliv na danou lokalitu 

  Velek, Jan
  Práce se zabývá formami bydlení a ubytování studentů a jejich vlivem na danou lokalitu.
 • Formy bydlení a ubytování studentů vysokých škol 

  Velek, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Jako předmět své doktorské práce jsem si na začátku zvolil obecné téma bydlení studentů. V předchozích ročnících studia jsem se zabýval intenzivní analýzou této problematiky, zkoumáním různých forem a možností ubytování ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Kupcová, Tereza
  Galerie umění, architektury a designu se nachází na nároží mezi ulicemi Koliště a Milady Horákové. Urbanistický návrh vytváří koncepční propojení třídy Kapitána Jaroše a parku na Kolišti. Celek tvoří dva objekty - budova ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Krkošková, Kateřina
  Galerie architektury, moderního umění a designu. Situovaná na exponované parcele v rámci brněnské okružní třídy, na neklidném nároží Milady Horákové / Koliště, kde se za posledních 100 let vystřídaly 3 zcela odlišné budovy. ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Wallo, Markéta
  Galerie architektury, moderního umění a designu. Nachází se na nároží ulic Milady Horákové a Koliště, na zeleném pásu obepínajícím městské centrum. Doplňuje významné městské budovy a vytváří prostor pro expozici nejrůznějších ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Křížová, Iveta
  GALERIE JAKO CHRÁM UMĚNÍ S PŘIDRUŽENÝMI FUNKCEMI V PROVOZNÍ BUDOVĚ. KONCEPT VYCHÁZÍ Z URBANISTICKY EXPONOVANÉHO A HISTORICKY VÝZNAMNÉHO MÍSTA A OKOLÍ. GALERIE - JAKO SOCHA NA NÁROŽÍ VYTVÁŘÍ SILNÝ AKCENT. VELKÝMI OKNY REAGUJE ...
 • Mrakodrap " EVO" (Experimentální výškový objekt) 

  Juřík, Michal
  Studie nabízí řešení výškového objektu v Brně v městské části Veveří. Jedná se o dvě výškové věže kubického tvaru (výšky 154 a 80 metrů), vycházející z okolní výškové zástavby, vzájemně propojené nízkým objektem stejného ...
 • Nová synagoga Jihlava 

  Ernestová, Eva
  Diplomový projekt se zaměřuje na návrh nové synagogy v Jihlavě a další objekty pro židovskou obec. Jedná se o objekt administrativy, restaurace a muzea. Území pro návrh zástavby je rozsáhlé a je proto důležité řešit prostor ...
 • Nová synagoga Jihlava 

  Matoušková, Inka
  Předmětem diplomové práce bylo vypracování architektonické studie nové synagogy v Jihlavě v oblasti nově zrekonstruovaného parku s pomníkem Gustava Mahlera. Zadáním byl návrh nové synagogy, prostory pro košér restauraci a ...
 • Nová synagoga Opava 

  Gracová, Michaela
  Zadaním diplomovej práce bolo vypracovanie architektonickej štúdie novej synagógy v Opave, ktorá i s ďalšími potrebnými objektami vytvorí uzavretý celok využívaný židovskou náboženskou obcou a jej členmi. Výsledkom návrhu ...
 • Nová synagoga Opava 

  Gášek, Daniel
  Předmětem diplomové práce byla architektonická studie nové synagogy v Opavě. Obdobně jako v mnoha jiných městech byla původní synagoga vypálena při tzv. křišťálové noci nacisty, její trosky byly rozbořeny a rozebrány. Na ...
 • Nová synagoga Teplice 

  Hradilová, Daniela
  Návrh má za cíl vytvořit reprezentativní prostory spojené s aktivitami židovské obce v Teplicích. Na vymezené parcele se dříve nacházela Nová synagoga a význam místa tak vytváří příležitost pro využití území v kontextu ...
 • Nová synagoga Trutnov 

  Kurečka, Ondřej
  Architektonická studie se zabývá návrhem nové synagogy v Trutnově ležící na místě původní vypálené synagogy v roce 1938 při tzv Křišťálové noci. V současné době je území upraveno na pietní místo, jako připomínka této ...
 • Nová synagoga Trutnov 

  Velešíková, Karolína
  Architektonická studie řeší návrh nové synagogy v Trutnově, v místě bývalé synagogy z roku 1885. Synagoga byla v roce 1938 vypálena při tzv. Křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938 nacisty a následně zbořena. Kromě ...
 • Nová synagoga v Olomouci 

  Řeháková, Karolína
  Předmětem diplomové práce je nová synagoga pro Židovskou obec v Olomouci, která je navržena v místě původní synagogy vypálené roku 1939. Požadavkem zadání byl návrh nové synagogy a s tím spojené sídlo pro Židovkou obec v ...
 • Nová synagoga v Olomouci 

  Kos, Jakub
  Návrh postupně ovlivnilo několik faktorů a tím nejpodstatnějším je prvek vody, který je pro židovství velice důležitý a symbolizuje převážně rituální očistu. Samotný koncept dělí území v ose ulice Nešverova na ortogonální ...
 • Nová synagóga v Brně 

  Husslíková, Petra
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie nové synagogy v Brně na základě zadání. Požadavkem byl návrh synagogy, nového sídla pro židovskou obec v Brně s přidruženými provozy a prostoru pro židovské muzeum. ...
 • Nová synagóga v Brně 

  Kubecová, Jana Fiorela
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie. Předmětem řešení je nová synagoga pro Židovskou obec Brno, která je navržena na místě původní Velké synagogy. Objekt synagogy je doplněn stavbami muzea a komunitního ...