Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce revolverové hlavy pro CNC soustruh 

    Velič, Samuel
    Práca na tému Konštrukcia revolverovej hlavy pre CNC sústruh je rozdelená do rešeršnej, výpočtovej a konštrukčnej časti. Rešerš má za úlohu uviesť čitateľa do problematiky automatickej výmeny nástrojov. Sú v nej tiež opísané ...